aboutalfa

מנורה מבטחים

מרפאות השיניים של אלפא גו דנט עובדות בהסדר מול חברת הביטוח מנורה.
למטופלים אפשרות לשלם עבור הטיפולים השתתפויות עצמיות בלבד לפי תנאי הפוליסה שלהם.

מרפאות הסדר. המבוטח מגיע לבדיקה ללא תשלום, חברת הביטוח תאשר את תכנית הטיפול שהוצעה לו והמבוטח ישלם השתתפויות עצמיות בלבד.

כיצד זה עובד?

אנו מזמינים אותך לתאם תור לבדיקה וייעוץ רופא בטלפון: 2117*
בתום הבדיקה יהיו בידיך הממצאים הרפואיים אותם נשלח לחברת הביטוח מנורה.

בין 7-14 יום יתקבלו האישורים ותוכל להתחיל בתהליך הטיפול.
אנו מאחלים לך הצלחה בתהליך וחיוך יפה ובריא!