aboutalfa

הראל

מרפאות השיניים של אלפא גו דנט עובדות בהסדר מול חברת הביטוח הראל.
למטופלים אפשרות לשלם עבור הטיפולים השתתפויות עצמיות בלבד לפי תנאי הפוליסה שלהם.

המטופל רשאי ומוזמן לטפל במרפאותינו. הוא ישלם עבור הטיפולים מחיר פרטי וצוות המרפאה ימלא עבורו את פרטי התביעה לצורך הגשה לחברת הביטוח.

כיצד זה עובד?

אנו מזמינים אותך לתאם תור לבדיקה וייעוץ רופא בטלפון: 2117*
בתום הבדיקה יהיו בידיך הממצאים הרפואיים אותם נשלח לחברת הביטוח הראל.

בין 7-14 יום יתקבלו האישורים ותוכל להתחיל בתהליך הטיפול.
אנו מאחלים לך הצלחה בתהליך וחיוך יפה ובריא!