aboutalfa

הפניקס

מרפאות השיניים של אלפא גו דנט עובדות בהסדר מול חברת הביטוח הפניקס.
למטופלים אפשרות לשלם עבור הטיפולים השתתפויות עצמיות בלבד לפי תנאי הפוליסה שלהם.

מרפאות הסדר. המבוטח מגיע לבדיקה ללא תשלום, חברת הביטוח תאשר את תכנית הטיפול שהוצעה לו והמבוטח ישלם השתתפויות עצמיות בלבד.

כיצד זה עובד?

אנו מזמינים אותך לתאם תור לבדיקה וייעוץ רופא בטלפון: 073-3996999
בתום הבדיקה יהיו בידיך הממצאים הרפואיים אותם נשלח לחברת הביטוח הפניקס.

בין 7-14 יום יתקבלו האישורים ותוכל להתחיל בתהליך הטיפול.
אנו מאחלים לך הצלחה בתהליך וחיוך יפה ובריא!